Steen Kepp

Keramik

Öst möter väst i kosmopolitiske Steen Kepps keramiska verk. Genom mångårig erfarenhet från arbete och experiment i Japan, Frankrike och Sverige har Kepp utvecklat sin arbetsmetod Terre Enfumée (ungefär lera i rök). Verken är inte skapade för att förvara materiella ting, utan kan ses som ett utrymme för stillhet, renhet och kontemplation.

Steen Kepp påbörjade sin utbildning som bildkonstnär och grafiker 1968, dels i Danmark, dels med studier vid Konstakedemin i Nice och hos litografen Pierre Chave i Vence. Efter några års arbete hos Christine Pedley i La Borne, Frankrike, reste Kepp till Japan för studier och arbete från 1974. Här arbetade han hos Takeo Suto och Tsuneo Narui i Mashiko och introducerades till yakishime-bränning enligt ’tanegashima-metoden’ hos Takashi Nakazato i Karatsu. Han gjorde även en studieresa till Korea. Vid återkomsten till La Borne etablerade Kepp yakishime-konceptet i La Borne och byggde sin första tunnelugn.

Genom sin karriär har Steen Kepp använt flera olika bränningstekniker. Han grundlade sin tunnelugn: "Ko No Yama" 1978, den modifierades sedan vid tre tillfällen. 1983 deltog Kepp vid den första bränningen i en ugn av Bizen-typ, France Musashi, vid Beauvais i Frankrike. Därefter återvände Kepp till Japan för att vidare studera tanegashima-bränning. Detta inspirerade till den senaste ombyggnationen av ungnen i La Borne 1985 och den därpå följande 10 dygns bränningen vilken dokumenterades i filmen Histoire sur le Vent av Gérard Gendreau. Efterföljande år, då Kepp flyttade till Sverige, byggde han en thaityp 'anagamaugn' vid Lidköping. På 1990-talet inledde han arbeten med lågtemperatur bränd keramik, Terre Enfumée (alltså den typ av verk som ställs ut på Bosjökloster i sommar). 
2009-10 utvecklade och realiserade Kepp projektet Terre Memoire i La Borne som kulminerade i en 10 dygns yakishimebränning, vilket dokumenterades i filmen Terre mémoire - Earth Memory.

Jämte fortsatt verksamhet i La Borne och utställningar i en rad länder, har Kepp hållit föredrag och workshops och undervisat i Sverige, Spanien och La Réunion.

Foto: Peggy Eklöf
Foto: Peggy Eklöf


BLACK HOLE - installation
Steen Kepps senaste projekt Black Hole inleddes 2015, där han bränner perforerade och annars obearbetade lerblock till stengodstemperatur. 2016 grävdes de största blocken ut i Westerwald, Tyskland. Tre av dessa block, som vardera väger ungefär ett ton, ställs ut på Borggården i sommar. Från ursprung till utställning spänner blocken en tidsrymd på 30 millioner år.

Läs mer om Steen Kepp på steenkepp.com
Utställningen är öppen dagligen 30 april-23 augusti 11:00-17:00