Borggården idag Fru Thale Ulfstands port från 1500-talet Bosiö Kloster innan Brunius och Zetterwalls renoveringar på 1800-talet Carl-Philip Bonde ca 1912 Ellen Bonde öppnade tillsammans med Carl-Philip Bonde 1963 de första utställningarna i slottet Lantbruk i liten skala bedrivs idag i samarbete med granngårdar Bosjöklosters Vänner hjälper med utställning i Valven 2016

Bosjökloster är ett privatägt och bebott slott. Slottets äldsta delar är öppna för besökare. Bosjökloster uppbär inte någon form av bidrag, vare sig från kommun, stat eller EU, utan bevarandet av slottet och parken bekostas helt av entréavgifter. Tack för att du besöker Bosjökloster!

"Ringsjöns pärla" har man kallat Bosjökloster. Och en pärla är det förvisso, det vita slottet på näset mellan de båda sjöarna, där det glimmar i vårsolen, i högsommarens dis, i höstens klara dagar, i snöns vita ljus.
      I en tid av oro och jäkt har väl människor mer än någonsin behov av något som består, av skönhet, ro och trygghet. Vi har en känsla av att Bosjökloster uttrycker dessa värden; vi är ständigt stimulerade av platsens skönhet: de gamla trädens silhuetter, utsikten över vattnet, de vita murarna som viskar om generationer som här levat och arbetat, och liksom vi fängslats av platsen.
   När vi nu önskar besökare välkomna till Bosjökloster, är det med den förhoppningen, att de här skall uppleva något utöver det vanliga och kanske förstå varför klostret en gång i tiden grundades just här.


Familjen Bonde

Hallen

Kontakt med 10 århundraden...

Upplev blomsterprakt från vår till långt in på hösten.

Utställningar, musik och evenemang under året.