Spor af stillhed

En kunstinstallation i slotsparken for alle sanser af Karin Wiberg og Ida Magntorn

Hvilke er vi og hvor er vi på vej? Hvad er sandhed – løgn, myte – virklighed?

Kunstens stemning og atmosfære lokker tll opdagelsesrejser og eftertanke i Bosjöklosters miliø. For mange hundrede år siden valfartede mennesker tll Bosjökloster-øen for at finde viden, åndlig ro og svar på de store spørgsmålen. Karins og Idas udstilling indbyder og møder besøgeren, påkalder behovet af stillhed i hverdagens brus, at finde ro der giver energi og kraft. Kunstværken skaber sin egen verlden i det officielle rummet, som et vindue ind til en harmonisk stillhed. Mellem uden- og  indendørs, mellem menneske og natur.

Fernisering 19. maj 13:00-15:00.
Udstillingen holder åben alle dage 19/5 - 23/8 11:00-17:00.

Foto: Kristina Strand Larsson Foto: Kristina Strand Larsson


Karin Wiberg är skulptör och har haft en lång rad utställningar, i Sverige och utlandet, bland annat vid Dunkers Kulturhus, Lunds Domkyrkoforum, Thielska Galleriet, Tokyo.

Karin har alltid varit fascinerad av naturen och skogen. Skogen där man kan tappa bort sig och lämna sin vanliga stig, komma in på osäker mark och inte riktigt vet vad som kan hända. I hennes skulpturer kan man ofta ana djur i människor och människor i djur. De betraktar oss på ett speciellt sätt och ser något i oss som är bortom vårt medvetande.

info@karinwiberg.se

Foto: Jenny Leyman Foto: Jenny Leyman

Ida Magntorn är författare och fotograf. I sitt bildspråk intresserar hon sig för ljus, skuggspel och hur man när man betraktar en bild ibland kan känna sig på väg mellan två världar. Ida har haft flera utställningar i Sverige och i utlandet, senast i Paris och Sydkorea. 

I hennes senaste bok Ett hem med omtanke ligger fokus på hur den som är intresserad av inredning kan förhålla sig till hållbarhet och miljötänkande. Idas böcker är översatta till flera språk.

www.idamagntorn.se ida.magntorn@gmail.com
Johanna Alkan Olsson är universitetslektor i miljövetenskap och forskare på Centrum för miljö- och klimatforskning, Lunds universitet.

Hon intresserar sig för människans relation till naturen och även relationen mellan naturen och det bebyggda. Johanna har en tydlig ambition att skapa bryggor mellan olika discipliner och praktiker för att få ett mer hållbart samhälle. Hon ser konstens möjlighet att inspirera till samtal om relationen mellan människa, kultur och natur.

johanna.alkan_olsson@cec.lu.se

Starka är ett familjeföretag som med specialistkompetens utvecklar, tillverkar och säljer betongprodukter inom vida tillämpningsområden. Allt från bygg- och anläggningsverksamhet till Karin Wibergs skulpturer i mjuka former. Allt i ett beständigt material bestående av sand, sten, cement och vatten.

LÄS MER OM STARKA>