Anmälan Bosjökloster Slöjd- & Hantverksdag

Välkommen som utställare

Bosjökloster Slott och Mittskåne Hemslöjdsförening arrangerar Slöjd- & hantverksdagen för femte året. Tanken med arrangemanget är att visa upp och bjuda besökare på en interaktiv prova-på dag. Vår förhoppning är att vi tillsammans inspirerar andra till att börja slöjda, hitta kurser och föreningar, och att köpa vackra, miljövänliga slöjdade ting.

Vårt önskemål är att du som slöjdare erbjuder besökarna att prova på ditt hantverk, antingen löpande under dagen eller i form av workshops. Väljer du att göra detta, är ditt deltagande gratis. För dem av er som inte önskar eller kan erbjuda någon aktivitet utan enbart vill sälja era färdiga alster, kommer vi i år att ta ut en mindre avgift på 300 kr (inkl moms). Väljer du detta alternativet, ange "Endast försäljning" i rutan "Övrigt". Idén med dagen är i första hand att öka intresset för handarbete och slöjd, och få fler till att upptäcka glädjen i att skapa för hand.
Känner du någon som du tycker ska delta? Lämna kontaktuppgifter till oss, tack!


  • Kanske är det lämpligt att visa en teknik under en begränsad tid, eller så går det att arbeta hela dagen. Meddela om ni vill visa vid ett bestämt klockslag så fördelar vi tider jämt över dagen!
    VÄLJ ETT ALTERNATIV TACK:

  • Vi ställer fram ett bord där ni kan visa ert hantverk, ha försäljning, marknadsföra kurser och dela ut visitkort. Vilken ytterligare yta behöver ni för att visa ert hantverk och låta besökare prova på?
    BORD/YTA FÖR PROVA-PÅ AKTIVITETER:
  • Vi är tacksamma för hjälp att distribuera flyers. När tryckmaterialet är klart blir vi glada om ni delar ut dem och berättar för era vänner om arrangemanget.