Tom Pihl

Apostlar & Grundämnen

Tom Pihls konstnärsskap grundar sig huvudsakligen på projekt som är idébaserade. Detta är ett arbete som bygger på likheter och minsta gemensamma nämnare mellan det mätbara och det omätbara och ett intresse för människans strävan att förstå sig själv och sin omgivning. 

På Bosjökloster visar han utvalda delar i projektet Apostlar & Grundämnen. Konstverken visas i nunnornas Stensal och blir där ett komplement till nunnornas tankar kring sin tids mysterier och vetenskap.

Läs mer om Tom Pihl.

Utställningen öppnar 1 maj 13:00.
Öppet alla dagar 11:00-17:00